Skødespecialisten

DET FASTE SALÆR DÆKKER:

Gennemgang af købsaftalen med alle bilag, inden du skriver under. Hvis du skiver under inden jeg har gennemlæst købsaftalen – skal du sikre dig, at der er forbehold for Skødespecialistens og din Banks godkendelse af handlen som helhed.

  • Udfærdigelse af digitalt Endeligt Skøde
  • Auktionsskøde og Transportskøde ved videresalg
  • Prøvetinglysning til godkendelse hos ejendomsmægler, med flere.
  • Dokumentet anmeldes til underskriftmappen og herefter til Tinglysning.
  • Køber og sælgers bank med flere informeres løbende.
  • Refusionsopgørelse.
  • Frigivelse af deponerede midler.
  • Diverse afsluttende arbejde, hvor du får tilsendt tinglyst skøde/dokument uden anmærkninger, m.m.

Skødespecialisten v/Ingelil Sofia Chanett Goldschmidt Kirkevænget 5 4654 Faxe Ladeplads Tel.: 56 718 205

Copyright © 2019 Skødespecialisten - Wordpress webbureau